Waar staat DEWEER Studie en Ingenieurs bureau voor.

DEWEER Studie-en ingenieursbureau bvba kan zijn deskundigheid en specialisatie ondersteunen met een jarenlange ervaring in deze discipline sinds het beginstadium van de bodemwetgeving in Vlaanderen.

Een multidisciplinair studiebureau (burgerlijk bouwkundige ingenieurs, bio-ingenieurs milieutechnologie, doctor hydrogeologie, stedenbouwkundige, …) staan garant voor de correcte studies en advies.

Een veelheid aan dienstverlening kan door ons worden verstrekt: alle bodemonderzoeken, geo-hydrologische studies, risico-analyses, bodemsaneringsbegeleidingen, studies grondverzet, interventies bij calamiteiten, juridisch-technisch advies en expertises.

Deze kwaliteitsvolle dienstverlening wordt gesteund door onze diverse erkenningen en certificaties:

 • Erkend bodemsaneringsdeskundige type II (Vlaams Gewest)
 • Erkend door de OVAM inzake “grondige kennis”:
  • Grondwaterbeheer
  • Milieuvergunningsreglementering
  • Stedenbouw
 • Gemachtigd door de OVAM tot uitvoeren boringen in eigen beheer
 • Docent Vlaams Instituut voor Vastgoedopleiding.
 • Expert Bodem-Milieu
 • Deskundige bij Rechtbanken en Hoven

Onze ondernemingsvisie is gesteund op het meedenken met de ondernemer.

Een pragmatische aanpak, correcte timing en professioneel projectmanagement zorgt voor een efficiënte uitvoering van uw studies.