Brownfield studies-herontwikkeling verontreinigde sites.

Vlaanderen heeft bezit talrijke sites dewelke al dan niet licht of zwaar vervuild zijn, en ondanks een uitstekende ligging, niet verder worden ontwikkeld of geen nieuwe bestemming krijgen.

Na een periode van wetgevende initiatieven krijgt Brownfieldontwikkeling in Vlaanderen tegenwoordig een meer definitieve vorm.
Het doel is het herontwikkelen van verlaten en vervuilde sites door een projectmatige aanpak met diverse actoren (overheid, bouwpromotor, studiebureau, …).

Op heden mogen wij als studiebureau steunen op een reeks gerealiseerde herontwikkelingsprojecten van verlaten en vervuilde sites in economisch en financieel rendabele vastgoedprojecten.
Tevens treden wij op als studiebureau voor diverse gemeenten en steden in de herontwikkeling van hun verlaten sites.