Bodemonderzoeken.

Door DEWEER Studie-en ingenieursbureau bvba kan een wijd gamma aan bodemonderzoeken worden uitgevoerd, zowel decretaal verplichte onderzoeken (overdracht van gronden, stopzetting van activiteiten, periodieke verplichting) als vrijwillige onderzoeken. De uitvoering, interpretatie en evaluatie van deze onderzoeken vergen specialistenwerk gezien het complexe medium “bodem”. Dit omvat zowel het “grondonderzoek”, “grondwateronderzoek” en “bodemluchtonderzoek”. Hierbij kunnen volgende verschillende bodemonderzoeken beknopt worden weergegeven:

 Oriënterend bodemonderzoek
 Beschrijvend bodemonderzoek
 Verkennend bodemonderzoek
 Afperkend bodemonderzoek
 Milieuhygiënisch bodemonderzoek (grondverzet)
 Onderwaterbodemonderzoek (slib)

Het uitvoeren van de boringen, grondstaalname, plaatsen peilbuizen, grondwaterstaalname en andere onderzoeksverrichtingen kan door ons in eigen beheer worden uitgevoerd. Hierbij beschikken wij over de nodige technisch middelen om boringen uit te voeren en in-situ metingen ter verrichtingen. Dit zorgt ervoor dat wij een complete flexibiliteit naar onze klanten kunnen garanderen.

De resultaten van deze bodemonderzoeken en de evaluatie ervan worden vakkundig geanalyseerd en een duidelijk technisch-juridisch advies wordt aan U verstrekt inzake de mogelijke verder te ondernemen stappen.