Bodemsanering en technologie.

Indien de aanwezige bodemverontreiniging van die aard is dan bodemsanering maatregelen zich opdringen, dient een gegronde studie te worden uitgevoerd inzake de technische mogelijkheden gecombineerd met het financieel plaatje dat hieraan vast hangt.
Hierbij wordt de milieutechnische (inclusief grondwaterstroming modellering), bouwkundige (stabiliteitsstudies) en de financiële studie (bodemsaneringsprojecten, bodemsaneringsplan) uitgevoerd om overeenkomstig het BATNEEC-principe de best beschikbare techniek te selecteren die geen onredelijke hoge kost met zich meebrengt.

Onze specialisatie en continue up-date van de saneringstechnologie (oa. vanuit U.S.A.) zorgt voor een volledige projectcoördinatie gedurende de bodemsanering:

 Opstellen bodemsaneringsproject of bodemsaneringsplan
 Projectmanagement
 Uitvoeren haalbaarheidsstudies (pilootprojecten)
 Opstellen bestekken, lastenboeken
 Milieudeskundige begeleiding tijdens de bodemsaneringswerkzaamheden (afgravingen, in-situ grondwatersaneringen, …)
 Uitvoeren van de “nazorg”
 Uitvoeren van het “eindcontroleonderzoek” na de sanering
 Afbouw financiële zekerheden (vb. bankwaarborg)
 Algemeen technisch-juridisch-financieel advies bij bodemsanering